Inleiding

Geologische opbouw

Vroegste geschiedenis

Beneficiaalboek 1543, Personele Impositie 1578, Geestelijke Opkomsten 1581, Volkstelling 1744 en Quotisatie 1749.

Stemdragende boerderijen in Drachten 1640-1788.

Stemdragende boerderijen in Smallingerland in 1640 en 1698.

Opgravingen in Smallingerland

Latere geschiedenis van Smallingland, bevolking, grafschriften en de geschiedenis van de Smallingerlands dorpen

Bibliografie Klaas Bekkema.