Start

 

 

 

Op deze bladzijde zijn een aantal voor genealogen belangrijke registers opgenomen.

 

1. Beneficiaal boek van Smallingerland uit 1543.

 

2. Personele Impositie van Smallingerland uit 1578.

 

3. Geestelijke opkomsten van Smallingerland uit 1581.

 

4. Volkstelling van Smallingerland uit 1744.

 

5. Quotisatie van Smallingerland uit 1749.


6. Volkstelling van Smallingerland uit 1796.


7. Naamsaanneming in Smallingerland in 1811 en 1812.
Inleiding.

Hier worden enige bronnen beschreven die belangrijk zijn voor genealogische onderzoek. De meesten zijn ook wel op het internet te vinden, maar dan van de gehele provincie Fryslân.  Van onze gemeente worden ze hier genoemd.
In Smallingerland ontbreken twee belangrijke bronnen: Het register van Aanbreng uit 1511 en het Monster Cedel uit 1552. Als ze er ooit zijn geweest, is niet bekend. Zo ja, dan zijn ze verloren gegaan.
De meeste overzichten zijn gemaakt t.b.v. de belastingen. Latere belangrijke belastingen papieren zijn de diverse kohieren: Stemkohieren, Floreenkohieren, Reeëlkohieren, 100ste en 1000ste penning en dies wat meer zij.
Zij berusten voor het grootste gedeelte bij de gemeente-archieven. Stemkohieren zijn ook in te zien bij Tresoar en  dan van de jaren 1698 en 1728 en zijn via Alle Friezen te raadplegen. Verder zijn er een aantal volkstellingen geweest, hieronder die van 1744 (Tresoar) en 1796 (gemeente-archief).
De quotisatie wordt ook bij Tresoar bewaard. De volkstelling van 1744 en de quotisatie van 1749 zijn ook via Alle Friezen te raadplegen.
In 1826 en daarna zijn ook volkstellingen bekend. De meeste daarvan berusten in het gemeente-archief.
In de jaren 1819 t/m 1829 zijn onder leiding van Willem Ulrich Huegenin (1781-1876) een aantal militaire kaarten gemaakt van de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel. Het waren zeer goede gekarteerde topografische kaarten.
Die van Fryslân is als basis gebruikt voor de kaarten die de situatie in 1832 tonen. Zie de website Hisgis.
En zie voor de stemdragende boerderij kohieren elders op deze website.
Beneficiaal boek van Smallingerland uit 1543.

Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.
Personele Impositie van Smallingerland uit 1578.


Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.
Geestelijke opkomsten van Smallingerland uit 1581.

Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.

Volkstelling van Smallingerland uit 1744.

Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.
Quotisatie van Smallingerland uit 1749.

Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.

Volkstelling van Smallingerland uit 1796.

Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.


Naamsaanneming van Smallingerland in 1811 en 1812.

Deze lijst wordt t.z.t. hier geplaatst.

 

 

Klaas J. Bekkema © maart 2013/mei 2021.

Start