Start

 

 

 

 

Dit overzicht is samengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden;

dit kan alleen als de auteur daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven

en de gegevens mogen nimmer voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt!

 

Stemdragende boerderijen van Smallingerland in 1640, 1698, 1728 en 1738.

 

Inleiding:

 

De boeren konden vroeger eigenaar en gebruiker zijn van een stuk land, maar zij konden het ook huren. Zo'n huurder wordt meijer genoemd. Zoals we bij Drachten zagen werden deze stemkohieren om de tien jaar opgemaakt. Dat zijn de jaren 1640, 1698, 1708, 1718, 1728, 1738, 1748, 1758, 1768, 1778, 1788, 1798 (soms) en 1808 (soms). Naast dit stemkohier was er ook nog een floreenkohier. Deze werden in dezelfde jaren bijgehouden. Elke grietenij (gemeente) hield dit voor zichzelf bij. Een tweede exemplaar ging naar Leeuwarden en werd bewaard in het Hof van Friesland archief, thans bij Tresoar. De eigenaar van een stemdragende boerderij had stemrecht. Langzamerhand kocht de adel de meeste stemdragende boerderijen op en kregen hierdoor dus heel veel invloed in een grietenij of soms wel in meerdere grietenijen buiten hun eigen grietenij. Van de navolgende kohieren (1640, 1698, 1728 en 1738) zijn gedrukte exemplaren verschenen. Van Smallingerland zijn ze deze letterlijk overgenomen en op mijn website geplaatst.

 

 

 

Met dank aan mijn vrouw Florita die alles heeft overgetypt.

En Melle Koopmans dat ik de kohieren mocht lenen en gebruiken om de gegevens over te nemen.

 

Deze gegevens mogen niet zonder schriftelijk toestemming van de auteur worden overgenomen en vermenigvuldigd.

En niet voor commercieel doeleinden worden gebruikt.

 

Klaas J. Bekkema © maarti 2013

 

 

Start