Start

 

 

Inleiding tot de streekgeschiedenis van Smallingerland.

De interesse voor de historie van de gemeente Smallingerland heeft me vanaf jongs aan altijd geboeid. Vooral het boekje van notaris Van Blom uit de 19de eeuw was de eerste stap in die richting. Op de lagere school kregen we onderricht in de vaderlandse geschiedenis. Wat in de praktijk zich vooral op 'Holland' richtte. Ik vond dat toen al niet ver genoeg gaand en vroeg toen de onderwijzer ons wat meer te vertellen over de 'lokale' geschiedenis. Hij kon ons hierover niets vertellen, omdat men dat 'niet' had geleerd!

Ik vond dat toen heel jammer. Mijn interesse werd nog aangewakkerd door een oom van moederszijde. Hij kon mij wel heel veel vertellen en dan voornamelijk over de geschiedenis van Friesland. Later werden bezoeken gebracht aan de bibliotheken in Drachten en Leeuwarden. Langzamerhand werd de kennis uitgebreid en ook mijn boekenkast groeide met vele historische boeken. Na het voltooien van mijn studie in 1973 kwam er ook veel meer tijd vrij om de hobby meer uit te bouwen. Ik werd stiper van de Fryske Akademy en werd lid van enige wurkferbannen, o.a. de Argeologyske Wurkgroep, (thans het Argeologysk Wurkferb‚n) en het Genealogysk Wurkferb‚n. En zo kwam je in kontakt met andere geÔnteresseerden in de geschiedenis van Friesland.

Vanwege de kennis over de gemeente Smallingerland, zowel historisch als genealogisch, hebben ze me gevraagd om mede auteur te worden van de geschiedenis boeken over De Rottefalle (1985, 2010) en Oudega (1990). Gedurende enige jaren heb ik zelf een rubriek in de Drachtster Courant gehad met artikelen over de lokale historie. Door mijn werk bij de archeologische afdeling van het Fries Museum had ik dagelijks met de (Friese) historie te maken. Hieruit voortvloeiend zijn enige publikaties voortgekomen. Ook op genealogisch gebied heb ik enige publikaties verricht.

Eťn van mijn wensen is om ooit nog eens een volledige boek over de geschiedenis van Smallingerland te schrijven. Veel materiaal is reeds verzameld, veel hiervan wordt gebruikt voor deze website. Wellicht dat er ooit eens een geldschieter komt om mijn wens in vervulling te laten komen? Ik wens een ieder veel leesgenot met de reeds verschenen artikelen op mijn 'historische' website.

Het artikel over de vroegste geschiedenis is enigszins aangepast en die gegevens worden opgenomen in de dorpen geschiedenis. De gepubliceerde krantenartikelen over Bearn Lap zijn inmiddels volledig hierop komen te staan. Later wordt de reeks aangevuld met (nooit verschenen) delen. Het eindigt met 35 afleveringen, maar in concept waren al meer gemaakt.

Nieuw zijn de geschiedenis van de Smallingerlandse dorpen met hun dorpvlag en dorpswapen. Deze artikelen worden langzaam aangevuld met steeds meer nieuwe gegevens. Gegevens over opgravingen zijn verwijderd of aangepast in het artikel over de vroegste geschiedenis, deze worden nu apart behandeld. Alsmede gegevens over de onderzoeken van dokter Siebinga (1898-1969). Naast de stemdragende boerderijen van Drachten zijn nu ook van de gehele gemeente deze gegevens vermeld van de jaren 1640, 1698, 1718 en 1728. De gegevens van een aantal registers worden later opgenomen. Verder heb ik een bibliografie van mezelf toegevoegd.

Klaas Bekkema. 

 

Start