Start

 

 

Dit overzicht issamengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden!

Kwartierstaat Jan Planting.

-- I --

1 Jan Planting, geb. 27.5.1893 te Drachten, huisschilder en kunstschilder, ovl. 1955 te Drachten.

-- II --

(ouders)

2 Jelle Ruurds Planting, geb. 20.5.1855 te Ureterp, huisschilder, ovl. 29.7.1920 te Drachten.
Jelle tr. 1.6.1889 te Smallingerland met
3 Baukje Jans Drent, geb. 3.3.1866 te Drachten, ovl. n7.1920.

-- III --

(grootouders)

4 Ruurd Baukes Planting, geb. 8.9.1822 te Ureterp, ovl. 28.7.1891 te Drachten.
Ruurd tr. 4.6.1853 te Opsterland met
5 Joukjen Jelles Veenstra, geb. 31.10.1820 te Rottevalle (A), ovl. 31.5.1888 te Drachten.
6 Jan Luitzens Drent, geb. 2.6.1834 te Drachten, arbeider. Jan tr. eerder 23.5.1857 te Smallingerland met Ienske Douwes de Roos, geb. 1833 te Opeinde, ovl. v1864 te Drachten, d.v. Douwe Gerrits de Roos en Attje Roels van der Lei. Jan tr. 1.4.1864 te Smallingerland (2) met
7 Korneliske Pieters Wijma, geb. 3.2.1836 te Kollum, ovl. 4.5.1913 te Drachten.

-- IV --

(overgrootouders)

8 Bauke Pieters Planting, geb. 16.10.1792 te Ureterp, arbeider, ovl. 11.5.1865 te Ureterp.
Bauke tr. 25.5.1820 te Opsterland met
9 Sietske Ruurds Kort, geb. 1790 te Kortezwaag, ovl. 25.10.1872 te Ureterp.
10 Jelle Wiegers Veenstra, geb. 1782 te Rottevalle, boer en arbeider, ovl. 4.11.1858 te Rottevalle.
Jelle tr. 5.11.1809 te Oostermeer met
11 Gerritje Harmens Vonk, geb. 1787 te Oostermeer, ovl. 23.11.1858 te Rottevalle.
12 Luitsen Jans Drent, geb. 22.12.1802 te Oudega, timmerman. Luitsen tr. later 18.9.1838 te Smallingerland met Aafke Berends Hofman, geb. 1800 te Hornhuizen, d.v. Berend Hendriks Hofman en Grietje Pieters. Aafke tr. eerder 1822 met Carl Heinrich Brinkmann, geb. 1797, ovl. 26.3.1832 te Groningen. Luitsen tr. 1828 (1) met
13 Minke Hendriks Spoelstra, geb. 1805 te Drachten, ovl. 21.5.1837 te Oudega.
14 Pieter Riekeles Wijma, geb. 20.6.1808 te Kollum. Pieter tr. 30.4.1831 te Kollumerland met
15 Baukjen Lubbes Sybma, geb. 8.11.1810 te Kollum.

-- V --

(betovergrootouders)

16 Pieter Baukes Planting, geb. 1766 te Beetsterzwaag, boer, ovl. 19.2.1844 te Ureterp.
Pieter tr. 13.5.1787 te Drachten met
17 Trijntje Egberts, geb. 2.10.1766 te Noorder Drachten, ovl. 13.6.1848 te Ureterp.
18 Ruurd Jans Kort, geb. 1762 te Kortezwaag, ovl. 11.3.1842 ald..
Ruurd tr. 18.9.1785 te Lippenhuizen met
19 Hiltje Ruurds, geb. 1764 te Jubbega, ovl. v3.1842.
20 Wieger Jelles Veenstra, geb. 1747 te Ureterp, arbeider, ovl. 4.5.1823 te Rottevalle onder Noorder Drachten. Wieger tr. later 3.5.1795 te Rottevalle met Sjoukjen Sjoerds Veenstra, geb. 1768 te Noorder Drachten, ovl. 9.4.1826 te Rottevalle onder Oostermeer, d.v. Sjoerd Simmens en Teetske Foppes.
Wieger tr. 10.5.1779 te Drachten (1) met
21 Sjoukjen Gerkes, geb. 1751 te Opeinde, ged. 28.1.1791 te Drachten (Doopsgezind), ovl. 3.11.1792 te Rottevalle.
22 Harmen Minnes Vonk, geb. 1745 te Oostermeer, arbeider, ovl. n1824 te Tietjerk.
Harmen tr. 1773 te Oostermeer met
23 Attje Kornelis, geb. 1747 te Oostermeer, ovl. 13.2.1824 te Rottevalle.
24 Jan Luitjens Drent, ged. 28.1.1770 te Marum, timmerman, ovl. 23.3.1823 te Oudega.
Jan tr. 29.6.1800 te Eernewoude met
25 Rinske Hedsers Kooistra, geb. 26.8.1777 te Oudega, ovl. 24.6.1838 ald..
26 Hendrik Jelles Spoelstra, geb. 1765 te Drachten, arbeider, ovl. 29.4.1821 te Drachten.
Hendrik tr. 1791 te Opeinde met
27 Aukjen Joukes, geb. 1770 te Opeinde, ovl. 6.2.1831 te Drachten.
28 Riekele Jans Wijma, geb. 1768 te Kollum, ovl. 30.10.1826 ald.. Riekele tr. 19.5.1793 te Kollum met
29 Korneliske Pieters, geb. 1770 te Kollum, ovl. n10.1826 ald..
30 Lubbe Jans Sybma, geb. 1775 te Oudwoude, ovl. 25.5.1828 te Kollum. Lubbe tr. eerder 12.5.1799 te Oudwoude met Antje Heines, geb. 1777 te Oudwoude, ovl. v1809 te Kollum. Lubbe tr. 12.11.1809 te Oudwoude (2) met
31 Willemke Dirks, geb. 1785 te Kollum, ovl. n5.1828 ald..

Klaas J. Bekkema april 2005.

 

 

Start.