Start

 

 

Dit overzicht is samengesteld door Klaas J. Bekkema; bij elke vorm van publikatie, altijd de bron vermelden!

Kwartierstaat Freerk de Jong.

Peije (Freerk de Jong).

-- I --

1 Freerk Andries de Jong, geb. 17.9.1879 te Ureterp, straatmuzikant, ovl. 13.11.1941 te Drachten.

FREERK IS BETER BEKEND ALS PEIJE RASP, DE BEKENDE STRAATMUZIKANT. EEN BEELDJE VAN HEM STAAT IN HET CENTRUM VAN DRACHTEN.

Freerk tr. 25.5.1901 te Smallingerland (1) met (en gesch. 21.5.1909 te Heerenveen van) Martzen Joekes Veenstra, geb. 6.7.1876 te Drachten, d.v. Joeke Gerbens Veenstra en Sjoukje Everts de Ruiter. Freerk tr. 29.3.1913 te Smallingerland (2) met Ietje Gerrits van der Heide, geb. 16.10.1866 te Drachten, ovl. ald. n1941, d.v. Gerrit Ages van der Heide en Antje Boeles Veenstra. Ietje tr. 1900 met Lippe Rinzes van Slooten, geb. 5.1.1855 te Rottevalle (S), arbeider, ovl. 18.8.1908 te Drachten, z.v. Rinze Lieppes van Slooten en Antje Siemens Bruinsma. Lippe tr. 23.5.1885 te Smallingerland met Grietje Oenes Meijer, geb. 10.5.1856 te Drachten, ovl. 15.8.1898 ald., d.v. Oene Jacobus Meijer en Hoske Kornelis Hayema.

-- II --

(ouders)

2 Andries Hendriks de Jong, geb. 13.2.1859 te Drachten, arbeider, ovl. 25.6.1937 te Groningen. Andries tr. 15.7.1905 met Antje van Duinen. Andries tr. 10.4.1879 te Grootegast (1) met

3 Sjoukjen Freerks Ras, geb. 12.7.1861 te Ureterp, ovl. 14.12.1904 te G.Opende.

-- III --

(grootouders)

4 Hendrik de Jong, geb. 6.2.1814 te Nes (WD), arbeider en landbouwer, ovl. 7.2.1883 te G.Opende. Hendrik tr. 18.2.1836 te Smallingerland met

5 Lutske Wiebes Baron, geb. 23.1.1815 te Oudega, ovl. 16.10.1877 te G.Opende.

6 Freerk Tjallings Ras, geb. 31.12.1835 te Siegerswoude, schipper en kastelein, ovl. 28.2.1901 te Ureterp. Freerk tr. 21.5.1857 te Opsterland met

7 Antje Wopkes Westra, geb. 8.6.1835 te Opeinde, ovl. 20.11.1898 te Ureterp.

-- IV --

(overgrootouders)

9 Doetje Jogchums de Jong, geb. 28.6.1778 te Noorder Drachten, ged. 16.9.1781 te Drachten, winkeliersche, ovl. 8.5.1856 te Drachten. Doetje tr. 20.2.1803 te Ureterp met Pieter Linzes, geb. 23.10.1763 te Ureterp, schipper, ovl. 5.9.1808 te Ureterp, z.v. Linze Jans en Wytske Sweitzes.

10 Wiebe Hendriks Baron, geb. 11.7.1782 te Noorder Drachten, boerenknecht, koemelker, huisman, landbouwer en boer, ovl. 26.3.1863 De Wilp (Gr.). Wiebe tr. 28.3.1812 te Smallingerland (Oudega) met

11 Antje Wietzes Welling, geb. 4.3.1786 te Oudega, ovl. 4.8.1837 te Noorder Drachten.

12 Tjalling Freerks Ras, geb. 10.10.1809 te Siegerswoude, arbeider, ovl. 7.3.1873 te Siegerswoude. Tjalling tr. 24.5.1832 te Opsterland met

13 Wytske Jans Heidinga, geb. 13.2.1795 te Ureterp, ovl. 14.7.1865 te Siegerswoude. Wytske tr. 1816 met Klaas Rinzes Jonkman, geb. 5.5.1796 te Ureterp, arbeider, ovl. 19.7.1823 te Siegerswoude.

14 Wopke Hendriks Westra, geb. 30.11.1801 te Oudega, boerenknecht. Wopke tr. 13.5.1826 te Smallingerland met

15 Sjoukjen Tjibbes Bouma, geb. 27.11.1801 te Opeinde, naaister, ovl. v1857.

-- V --

(betovergrootouders)

18 Jogchem Jogchems, geb. 1735 te Noorder Drachten, vervener en schipper, ovl. 1805 te Noorder Drachten. Jogchem tr. 29.7.1759 te Drachten met

19 Taetske Hessels, geb. 1738 te Rottevalle.

20 Hendrik Hanzes Baron, geb. 5.7.1758 te Noorder Drachten, koopman, veenbaas en boer, ovl. 11.1.1848 te Noorder Drachten. Hendrik tr. 13.2.1780 te Drachten met

21 Lutske Wybes Pool, geb. 25.5.1758 te Noorder Drachten, ged. 3.7.1767 te Drachten, ovl. 29.3.1846 te Noorder Drachten.

22 Wietze Jans Welling, geb. 9.9.1754 te Terwispel, grofsmid, ovl. 1.4.1830 te Oudega. Wietze tr. 14.1.1781 te Oudega met

23 Aafke Hattums de Boer, ged. 31.12.1758 te Oudega, ovl. 22.5.1845 te Boornbergum.

24 Freerk Pieters Ras, geb. 27.4.1772 te Frieschepalen, schipper, boer en arbeider, ovl. 21.10.1837 te Siegerswoude. Freerk tr. 30.3.1800 te Siegerswoude met

25 Roeltje Jans, geb. 1774 te Zevenhuizen, ovl. 1.12.1847 te Siegerswoude.

26 Jan Heddes Heidinga, ged. 21.10.1753 te Drachten, schaapsherder. Jan tr. 15.5.1791 te Ureterp met

27 Ettje Jannes, geb. 7.6.1767 te Noorder Drachten, ged. te Rottevalle, ovl. 7.1803 te Drachten.

28 Hendrik Sytses Westra, geb. 1758 te Opeinde, huisman, ovl. n1826 te Oudega. Hendrik tr. 10.7.1783 te Oudega met

29 Antje Fookes, geb. 1762 te Rottevalle, ovl. 20.4.1821 te Oudega.

30 Tjibbe Liebbes Bouma, ged. 13.1.1766 te Opeinde, boer en landbouwer, ovl. 20.5.1831 te Opeinde. Tjibbe tr. 25.1.1795 te Opeinde met

31 Jitske Wobbes van der Veen, ged. 3.5.1767 te Opeinde, ovl. 28.11.1820 ald.

Klaas J. Bekkema januari 2003/maart 2013.

 

 

Start