Start

 

 

Inleiding genealogie

Op deze pagina zijn kwartierstaten van enige bekende Smallingerlanders gepubliceerd.

We beginnen met de bekende straatmuzikant Peije Rasp. Zijn werkelijke naam was Freerk de Jong.

Gauke Boelens is wethouder van Smallingerland geweest, ook is de Gauke Boelensstraat in Drachten naar hem vernoemd.

Pier Pander was een bekend beeldhouwer, in diverse Friese plaatsen zijn straten naar hem vernoemd. Bovendien vindt u een klein museum van zijn beeldhouwwerken in Leeuwarden.

Eize Bos is in het begin van de 20ste eeuw raadslid, wethouder en loco-burgemeester van Smallingerland geweest. De Eize Bosstraat in Drachten is naar hem vernoemd.

Jan Planting was een fameuze kunstschilder in Drachten. In het dagelijkse leven was hij huisschilder.

 

 

Start