Start

 

 

 

Op deze bladzijde zijn een aantal voor genealogen belangrijke registers opgenomen:

 

1. Beneficiaal boek van Smallingerland 1543.

 

2. Personele Impositie van Smallingerland 1578.

 

3. Geestelijke opkomsten van Smallingerland 1581.

 

4. Volkstelling van Smallingerland 1744.

 

5. Quotisatie van Smallingerland 1749.

 

 

 

 

Klaas J. Bekkema maart 2013

Start